۷ قانون شگفت‌انگیز که شکل و اندازه غیرمعمول حیوانات را توضیح می‌دهند | بهمن 1401

۷ قانون شگفت‌انگیز که شکل و اندازه غیرمعمول حیوانات را توضیح می‌دهند | بهمن 1401

قانون آلن می‌گوید حیوانات در آب‌وهوای سرد نسبت به حیوانات ساکن در آب‌وهوای گرم، دست و پا و برآمدگی‌های کوتاه‌تر و زائده‌های کوچک‌تری مانند گوش و دم در بدن دارند. این قانون نیز مشابه مشاهدات برگمان، به طور کلی در مورد حفظ گرما است.

طبق قانون آلن نسبت حجم بدن به سطح بیرونی بدن در حیوانات خون‌گرم بر اساس دمای زیست‌بوم تغییر می‌کند و معمولاً اندام‌ها سطح بیشتری نسبت به حجم بدن دارند. بنابراین، زائده‌های بزرگ‌تر گرما را زودتر از زائده‌های کوچک‌ از دست می‌دهند.

برای مثال، خرگوش‌های قطبی در مقایسه با خرگوش‌های بیابانی آمریکایی مثل خرگوش کالیفرنیایی و خرگوش صحرایی، پاهای کوتاه‌تر و گوش‌های کوچک‌تری دارند. به‌نقل از دانشگاه مموریال نیوفاندلند در کانادا، قانون آلن به نام جوئل آلن جانورشناس آمریکایی نام‌گذاری شده است.

قانون مکعب مربع

دیدگاهتان را بنویسید