کشف راهی غیرمنتظره برای انتشار سلول‌های سرطانی | بهمن 1401

کشف راهی غیرمنتظره برای انتشار سلول‌های سرطانی | بهمن 1401

از روش‌هایی ازجمله توالی‌یابی RNA (که تصویری فوری از فعالیت سلول ارائه می‌دهد) برای مشاهده‌ی دقیق‌تر رفتار پروتئین GRP78 استفاده شد. مشخص شد ژن‌های کلیدی که پروتئین مذکور آن‌ها را تنظیم می‌کند، در مهاجرت و تهاجم سلول نقش دارند.

یکی دیگر از اکتشافات مهم پژوهشگران نحوه‌ی تعامل و پیوند میان GRP78 و پروتئین سلولی دیگری به نام ID2 بود. به‌نظر می‌رسد پروتئین GRP78 مانع از وظیفه‌ی طبیعی ID2 می‌شود. وظیفه‌ی طبیعی پروتئین ID2 مهار فعالیت ژن‌هایی ازجمله EGFR است که در مهاجرت سلول نقش دارند.

درحالی‌که یافته‌ها ممکن است بسیار فنی به‌نظر برسد، وقتی پژوهشگران این موضوع را درک کنند که چگونه پروتئین‌هایی مانند GRP78 روی متاستاز سرطان نقش دارند، می‌توانند راه‌هایی برای کنترل آن‌ها پیدا کنند. برای مثال، با جلوگیری از حرکت GRP78 یا مهار ID2 ممکن است بتوانیم از انتشار سلول‌های سرطانی جلوگیری کنیم.

رسیدن به مرحله‌ی پیدا کردن درمان‌های موثر سرطان که مبتنی‌بر مهار پروتئین‌های مذکور است، مستلزم پژوهش‌های بسیار بیشتری است، اما درک دانشمندان از رشد سرطان به تدریج افزایش پیدا می‌کند و درنهایت می‌تواند به درمان‌های موثری منجر شود.

این پژوهش در مجله‌ی PNAS منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید