پتنت جدید مایکروسافت، امیدها را برای عرضه سرفیس بوک جدید زنده می‌کند | بهمن 1401

پتنت جدید مایکروسافت، امیدها را برای عرضه سرفیس بوک جدید زنده می‌کند | بهمن 1401

سازگاری بین سرفیس پن و سرفیس بوک باعث می‌شود که بتوان کارهای مختلفی با قلم لمسی مایکروسافت انجام داد. برای مثال ممکن است بتوانید ازطریق دکمه‌ای فیزیکی روی سرفیس پن، اپلیکیشن‌های سرفیس بوک را باز کنید. همچنین امکان تعامل با نرم‌افزارهایی نظیر فتوشاپ ازطریق قلم لمسی وجود خواهد داشت.

پتنت مایکروسافت به استفاده‌ی همزمان از چند دستگاه با سرفیس پن نیز اشاره دارد. برای مثال ممکن است بتوانید سرفیس پن را افزون‌بر سیستم شخصی، به کامپیوتر شرکت نیز متصل کنید. فرایند اتصال سرفیس پن به دستگاه مقصد با سرعت بالا انجام خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید