پایکا، پیکاچوی دنیای واقعی | بهمن 1401

پایکا، پیکاچوی دنیای واقعی | بهمن 1401

تاکنون اسم پایکا به گوشتان خورده است؟ احتمالاٌ تصاویر پایکا را قبلاً دیده‌اید؛ اما می‌دانید که این موجود بانمک الهام‌بخش شخصیت معروف پیکاچو بوده است؟

دیدگاهتان را بنویسید