نوترینوها چشم‌اندازی جدید از راه شیری ارائه می‌دهند | بهمن 1401

نوترینوها چشم‌اندازی جدید از راه شیری ارائه می‌دهند | بهمن 1401

نقشه‌ی یادشده نشان می‌دهد منابع نوترینویی پرانرژی درون راه شیری وجود دارند که احتمالا ممکن است بقایای انفجارهای ابرنواختری گذشته، هسته‌ی ستاره‌های کلان جرم دچار فروپاشی شده یا اجرام ناشناس دیگر باشند؛ اما پژوهش بیشتری برای پی بردن به ماهیت این ذرات لازم است.

در گذشته تنها تعداد اندکی نوترینوی پرانرژی تا محل تولدشان ردیابی شدند که همه خارج از راه شیری قرار داشتند. این نوترینوها از سیاه‌چاله‌هایی سرچشمه می‌گرفتند که ستاره‌های همراه خود را می‌بلعیدند یا از کهکشان‌های فعالی موسوم به بلازر بودند. به گفته‌ی کیت اسکولبرگ، فیزیکدان دانشگاه دوک:

ستاره‌شناسی نوترینو به ما اجازه می‌دهد اجرام دوردست را به شیوه‌ای ببینیم که هیچ تلسکوپی تاکنون ندیده است. دلیل این مسئله هم این است که نوترینوها می‌توانند بدون جذب شدن یا انحراف از فضاهای وسیع عبور کنند. از سوی دیگر پرتوهای ایکس، پرتوهای گاما، نور مرئی و ذرات باردار تشکیل‌دهنده‌ی کیهان، جذب یا منحرف می‌شوند و همین ویژگی می‌تواند سرچشمه‌ی آن‌ها را مخفی کند.

نائوکو کوراهاشی نیلسون، فیزیکدان دانشگاه درکسل فیلادلفیا به همراه گروهش نقشه‌ی نوترینویی را تهیه کردند. در گذشته رصدهای نوترینویی مثل IceCube، مانند تلسکوپ‌های مبتنی بر نور مرئی، پرتوی ایکس یا گاما، تنوع کافی را برای نمایش چشم‌اندازهای مختلف نداشتند.

سه روش برای نقشه‌برداری از راه شیری

در سه چشم‌انداز زیر، راه شیری در نور مرئی (تصویر بالا)، پرتوی گاما (تصویر وسط) و نوترینوی پرانرژی (تصویر پائین) دیده می‌شود. اولین نقشه‌ی ذره‌ای مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده با آشکارساز عظیم IcCube است که در اعماق یخ‌های جنوبگان قرار دارد. غبار بخش‌هایی از نقشه‌ی نور مرئی را مسدود می‌کند و پرتوهای گاما هم ممکن است از منابع متعددی سرچشمه گرفته باشند؛ اما نوترینوها می‌توانند به موقعیت‌هایی مثل پرتوهای ایکس پرانرژی حاصل از بقایای ابرنواختر، هسته‌های غول‌های ستاره‌ای فروپاشیده و دیگر منابع ناشناسی که با غبار موجود در کهکشان برهم‌کنش دارند، اشاره کنند.

دیدگاهتان را بنویسید