شهاب‌سنگ‌های مریخی چگونه به زمین راه یافته‌اند؟ | بهمن 1401

شهاب‌سنگ‌های مریخی چگونه به زمین راه یافته‌اند؟ | بهمن 1401

پلاژیوکلاز تحت فشار زیاد، مثل فشار برخورد یک سیارک به سطح مریخ، به ماده‌ای شیشه‌ای به نام ماسکلینیت تبدیل می‌شود. به گفته محققان، یافتن ماسکلینیت در یک سنگ نشان‌دهنده فشاری‌ست که نمونه با آن تماس داشته است. یانگ لیو، دانشمند سیاره‌شناس از آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا و یکی از محققان این آزمایش، می‌گوید: «ما در مریخ نیستیم، بنابراین نمی‌توانیم برخورد شهاب‌سنگ را از نزدیک تماشا کنیم، اما می‌توانیم در محیط آزمایشگاهی مدل مشابهش را بازسازی کنیم. با انجام این آزمایش، دریافتیم که برای پرتاب یک شهاب‌سنگ از سطح مریخ فشار کمتری نسبت به آن‌چه که فکر می‌کردیم نیاز است.»

یانگ لیو و پل آسیمو، استاد دانشگاه از کلتک هردو باور دارند که طبق آزمایش‌های قبلی، پلاژیوکلاز با فشار ضربه‌ای ۳۰ گیگاپاسکال (GPa) به ماسکلینیت تبدیل می‌شود. این فشار ۳۰۰ هزار برابر فشار جَوی تجربه شده در سطح دریا یا هزار برابر فشاری است که زیردریاپیما با غوطه‌ورشدن در اعماق ۳ کیلومتری آب در اقیانوس، تجربه می‌کند.

اما با نسخه جدید و بهبود یافته سلاح انفجاری، مطالعه‌ی جدید نشان داد که دگرگونی اشاره‌شده در واقع در فشاری حدود ۲۰ گیگاپاسکال رخ می‌دهد که تفاوت قابل توجهی با نتایج آزمایشات قبلی دارد. آسیمو همچنین در بیانیه‌ای مطبوعاتی افزود:

تحقیق جدید در ادامه‌ی مقاله‌ای انجام می‌شود که سال گذشته منتشر شد و نشان داد که شهاب‌سنگ مریخی زیبای سیاه (تصویر بالا)، از دهانه‌ای برخوردی در منطقه‌ی بزرگ سرزمین سیرنی در سیاره سرخ سرچشمه گرفته است.