زبان مادری شما بر سیم‌کشی مغزتان تأثیر می‌گذارد | بهمن 1401

زبان مادری شما بر سیم‌کشی مغزتان تأثیر می‌گذارد | بهمن 1401

آنواندر اشاره کرد که قواعد نحوی زبان آلمانی پیچیده‌تر است؛ به این صورت که درک زبانی از ترتیب کلمات و شکل‌های دستور زبانی آن‌ها حاصل می‌شود. بنابراین، کلماتی که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته‌اند احتمالا در دو انتهای یک جمله قرار می‌گیرند. مناطق پردازش نحوی اغلب در بخش‌های پیشین نیم‌کره‌ی چپ قرار دارند بنابراین قابلیت اتصال بالاتر در نیم‌کره‌ی چپ مغز قابل درک است.

در مقابل، آنواندر زبان عربی را از نظر معنایی پیچیده می‌داند؛ زیرا با اینکه ترتیب کلمات جمله ثابت است، رمزگشایی معنای کلمات دشوار است. به همین دلیل پژوهشگرها افزایش قابلیت اتصال بین نیم‌کره‌ی چپ و راست مغز را برای عرب‌زبان‌ها مشاهده کردند.

ممکن است شبکه‌ی زبانی که بر اساس زبان اول شخص شکل‌ گرفته است بر دیگر توانایی‌های شناختی غیرزبانی او هم تأثیر بگذارد. برای مثال حافظه‌ی شخص آلمانی زبان ممکن است تحت تأثیر شنیدن کل جمله پیش از تجزیه‌ی معنای آن قرار بگیرد.

دیوید گرین، استاد بازنشسته‌ی روانشناسی از کالج دانشگاهی لندن بر این باور است که علاوه بر مشخصات یک زبان، مشخصات فرهنگی گفتگو مثل روش استفاده از حالت‌های بدن هم می‌توانند شبکه‌های مغزی را شکل دهند.

پژوهش فوق تمام مناطق مغزی دخیل در پردازش زبان را پوشش نمی‌دهد. همچنین مقیاس‌های فعالیت مغزی قابل مقایسه در میان افراد مختلف را دربرنمی‌گیرد. به گفته‌ی گرین باید تمام روش‌های مختلف حل مسئله‌ توسط مغز و ماهیت این تنوع را در میان افراد مختلف درنظر بگیریم.

با این‌حال، آنواندر پتانسیل این مسیر پژوهشی را بالا می‌بیند و معتقد است احتمال پیش‌بینی زبان مادری یک فرد از اسکن مغزی وجود دارد. او و همکارانش به دنبال توسعه‌ی این پژوهش برای زبان‌های دیگر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید