تلویزیون مینی LED جدید TCL با پنل پرنور ۱۴۴ هرتز رونمایی شد | بهمن 1401

تلویزیون مینی LED جدید TCL با پنل پرنور ۱۴۴ هرتز رونمایی شد | بهمن 1401