بزرگ‌ترین آتشفشان منظومه شمسی احتمالاً زمانی جزیره بود | بهمن 1401

بزرگ‌ترین آتشفشان منظومه شمسی احتمالاً زمانی جزیره بود | بهمن 1401

به‌نظر می‌رسد کوه المپوس در سیاره مریخ، بزرگ‌ترین آتشفشان منظومه‌ی شمسی، زمانی جزیره‌ای در وسط اقیانوس بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید